• '; } else { echo ' '; } ?>
 • Lidt om Stresshåndtering, Stress Symptomer og Posttraumatisk Stress Disorder

  Skrevet Af Janno

  Herunder en lille beskrivelse af forskellige former for stress lidelser, og de mest normale symptomer på stress.

  Stresshåndtering bliver bedst med professionel hjælp

  Stresshåndtering er en individuel størrelse, for selvom stress kan defineres ud fra blandt andet nogle fælles symptomer, har de fleste deres helt egen specielle indre strategi til at skabe stress.
  Nu skal det ikke lyde som om jeg siger at du selv bevidst skaber stress, for det mener jeg bestemt ikke, men stress forekommer jo ikke hvis ikke vi indvendigt reagerer på noget udvendigt – hvis du forstår.

  Opgaven med at blive god til stresshåndtering er at lære hvordan dit sind skaber stressen, og derefter lære hvordan du implementerer nogle andre måder at reagere på, måder der gør at du ikke skaber stress overhovedet.
  Det er også ret vigtigt for at kunne håndtere stress at man arbejder med at blive mere positiv, fordi en glad og positivt indstillet person vil have sværere ved at udvikle stress, og derved lettere ved at håndtere stress.

  Det er svært at definere hvor meget der kræves førend man er blevet god til stresshåndtering, men jeg kan sige at du hvis du går til en stresscoach, eller en decideret stress terapeut, bør kunne fornemme fornuftig fremgang indenfor de første 3-4 sessioner, ellers er der noget der ikke fungerer som det skal.

  Stress symptomer

  De mest almindelige symptomer på stress er eksempelvis:

  •    Man glemmer ofte helt normale ting, som man tidligere altid huskede uden problemer.
  •    Et stresset menneske vil som regel ikke have den store trang til at være sammen med andre mennesker, da det kan have en tendens til at stresse en yderligere, så man bliver mindre socialt udfarende.
  •    Overdreven følelse af træthed eller decideret udmattelse.
  •    Svært ved at falde til ro på grund af tanker, og dermed manglende søvn.
  •    Lettere til aggression end førhen.
  •    Uro i kroppen, og svært ved at sidde /ligge stille.

  Ovenstående er ikke den endelige udgave af stress symptomer 101, for der er masser af andre symptomer på stress der ikke er nævnt her, ligesom den individuelle oplevelse af stress også oftest adskiller sig fra normen.
  Det væsentlige når du mistænker at du lider af stress er at du besøger en læge og derved for det første får konstateret en mulig stress lidelse, og får en henvisning til en ekspert der ved hvad de har med at gøre. Alternativt kan du finde din egen stress coach eller anden form for alternativ stressbehandling.

  Posttraumatisk stress

  En reaktion på voldsomme oplevelser hvor man har haft ingen eller meget ringe mulighed for selv at påvirke situationen, og hvor man har følt sig i livsfare, vil ofte være at man udvikler post traumatisk stress.
  Denne type af stress, kommer ikke bare snigende langsomt og af sig selv, den udløses som den eneste stress lidelse af en decideret hændelse som ovenfor beskrevet.

  Der er selvfølgelig grader af PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) og udover de ovennævnte scenarier kan man også udvikle ptsd som følge af følelsesmæssigt voldsomme oplevelser der ikke direkte fysisk er livstruende. Her tænker jeg på situationer såsom en mindre behagelig skilsmisse, fyring eller måske en dødsdom fra lægen.

  Posttraumatisk stress rammer oftest kvinder

  En befolkningsundersøgelse fra Amerika viste at flere kvinder end mænd fik posttraumatisk stress, og en mulig forklaring mentes at være den øgede risiko for at blive udsat for voldtægt, incest eller andre former for seksuelt relaterede overgreb og vold.
  En kvinde vil oftest føle sig mere sårbar og svagere end en mand i samme situation, og derfor også føle sig mere truet. Det i sig selv ville kunne forklare i hvert fald noget af forskellen.

  Har du et job hvor du kan blive udsat for voldsomme oplevelser i løbet af en arbejdsdag er du i risikogruppen for at udvikle denne post traumatiske stress, og folk i udsatte stillinger såsom soldater, læger, ambulancepersonale og sygeplejersker har omkring 20% risiko for at udvikle post traumatisk stress.

  Emner: Personlig Udvikling | No Comments »

  Slankekur kostplan

  Skrevet Af Janno

  Finder du tiden rigtig til at komme af med nogle af de overflødige kilo? Har du det sådan at du virkelig ønsker at finde en hurtig slankekur kostplan der virker?
  Jeg ved godt at du ikke rigtigt ønsker at høre det her, men det der virker er en livsstilsomlægning. Du skal holde op med at fylde dig med fødevarer der feder, starte med at dyrke motion og i det hele taget sige nej til mange af de ting du elsker i dag.

  Den gode nyhed er dog, at du med tiden vil kunne komme til at elske din nye livsstil, mindst lige så meget, hvis ikke en hel del mere. Det kræver en stærk vilje og en plan at tabe sig, og det jeg kunne forestille mig ville være godt for dig, er en decideret slankekur kostplan, og senere en sund og nærende kostplan.

  Hvad kan en god slankekur kostplan?

  En god slankekur kostplan til vægttab er en rigtig god ide, hvis den vel at mærke er nem at forstå og holde sig til. Hvis kostplanen er for indviklet, er risikoen for at du falder i og ikke overholder den, langt større.

  Ultra kort kan det siges at en kost plan skal give dig sund, nærende og enkel kost der indeholder færre kalorier end din krop forbrænder. På den måde begynder kroppen automatisk at forbrænde fedt i stedet, og du kan ikke undgå at begynde at tabe dig. Hvis du samtidigt holder dig til din slankekur kostplan er du garanteret succes.

  De fleste normale mennesker som har brug for at slanke sig, forbrænder et sted omkring 1700-2200 kalorier dagligt, og med en slankekur kostplan beregnet til at indeholde ca. 14-1500 kalorier dagligt er grunden til et forholdsvist hurtigt vægttab lagt.
  Sådan en kostplan bør kombinere grønt, frugt, kød, fisk og groft brød. Det vil sikre en varieret, vitaminrig kost og kombineret med en smule daglig motion vil du hurtigt komme i gang med at tabe dig. Ikke at dette betyder at det her er en hurtig slankekur, for det er det ikke, men hvis du ændrer dine vaner og holder dig til en god slankekur kostplan vil det virke i det lange løb.

  Du skal huske at det ikke er en god ide at gå på vægten hver dag, fordi de fleste menneskers vægttab kommer ikke dagligt, men mere sådan i ryk, og daglig indvejning med 2-3 på hinanden følgende dage uden vægttab er en stor trussel imod din motivation, hvorimod en enkel uge hvor der stort set intet er sket, efterfulgt af et medium til mindre vægttab i den efterfølgende uge, trods alt stadig er fremskridt, og knapt så demotiverende.

  Inddel dit kalorieindtag i mange små portioner, og spis mindst hver anden time fra du vågner om morgenen, og indtil senest kl. 20 om aftenen hvis det er fysisk muligt.
  Det er ikke befordrende for en slankekur at spise lige inden sengetid, da kroppen ved søvn skruer voldsomt ned for alle de funktioner der skal nedbryde føden, og den føde du stadig har i maven vil have en tendens til at sætte sig som fedt i stedet.

  En sidste kommentar inden jeg ønsker dig held og lykke med din slankekur er at jeg vil opfordre dig til at søge flere kilder, indtil du finder en troværdig slankekur kostplan du kan og vil følge.
  Held og lykke med dit kommende vægttab og deraf følgende sundere liv.

  Emner: Vægttab | No Comments »

  Går det godt med Selvværdet

  Skrevet Af Janno

  Det er din egen opfattelse af dig selv der afgør kvaliteten og værdien af dit selvværd. Og for en stor del er dit selvværd med til at afgøre størrelsen af din selvtillid.
  Din oplevelse af dig selv, af andre og deres styrke, samt hvordan du dealer med nye opgaver afgør hvem du er, og hvad du kan præstere. Er du allerede inden du går i gang med en opgave overbevist om at du ikke kommer til at gennemføre den med et godt resultat, er du oppe imod stærke kræfter, for i sidste ende er det sværere at vinde når du kæmper med dig selv.

  Du kan lige så godt se i øjnene nu som senere, at du ikke er den bedste til noget som helst i al evighed, men det betyder heller ikke så meget. Du kan være den bedste i en periode, men der kommer altid en dag hvor der er en der gør det bedre.
  Det væsentlige er at du gør det bedste du kan, og det gør du bedst hvis du er selvkritisk på en positiv måde omkring din egen præstation, sådan at du kan forbedre det du gør mindre godt, og forfine det du gør godt.
  Det meste, og det der afgør dit selvværd, handler om din indre dialog og hvordan du tænker om dig selv og dine præstationer. Det er vigtigt at du ikke tænker ”ned” omkring dig selv, men tværtimod tænker i så positive vendinger du kan, uden at blive alt for selvfed selvfølgelig.

  Det er rigtigt godt at man kan være selvkritisk, især hvis man benytter denne selvkritik til at forbedre egne præstationer, og ikke som mange desværre gør, fokuserer på det negative. Dem der fokuserer på det de gør dårligt, har en tendens til med deres indre dialog at nedgøre sig selv, og bekræfte at de er uduelige, eller i hvert fald ikke lige så gode som andre.
  Det er den perfekte opskrift på hvordan man underminerer sin egen selvtillid og selvværd.
  I stedet bør man fokusere på det man gør godt, og forsøge at forbedre de dele af ens præstation der ikke er så gode som man kunne ønske det. Gør du den form for tænkning til en vane, går der ikke længe førend det bliver naturligt for dig at tænke sådan, og til den tid kan du siges at have et sundt selvværd.

  2 personer der står foran at skulle udføre den samme opgave kunne hver især tænke meget forskelligt, den ene kunne tænke: ”det her klarer jeg aldrig” og den anden kunne tænke ”det her bliver nemt”
  Jeg vil lade det være op til dig selv at gætte hvem der kommer til at gøre det bedst, selvfølgelig under de samme fysiske forhold.

  Hvis du ønsker øget selvværd, og bedre selvtillid, så er det vigtigt at du arbejder med dig selv sådan at du øver dig i at tænke positivt, bliv ved med kun at lede efter det positive, og det ender med at blive noget du gør instinktivt.

  Emner: Selvværd | No Comments »

  Coaching uddannelse og hypnose = Effektiv Kommunikation

  Skrevet Af Janno

  De fleste der tager en coaching uddannelse, gør det fordi de ønsker at blive endnu mere  effektive i deres kommunikation med andre mennesker end de er i forvejen.
  Lederen ønsker at forbedre kommunikationen med sine underordnede. Konsulenter og/eller terapeuter ønsker at blive bedre til at hjælpe deres klienter.

  Alle der arbejder med terapi, ledelse og personlig udvikling har behov for at kunne kommunikere effektivt, og udover at tage en coach uddannelse er der mulighed for at studere sprogbrug, stemmeleje og kropssprog, via blandt andet hypnose uddannelsen.

  Undervejs i en eventuel hypnose eller nlp uddannelse, vil du lære meget mere om dig selv, om din brug af kropssprog, og alle de øvrige små detaljer der tilsammen udgør vores kommunikation.
  De ord der kommer ud af vores mund når vi taler face to face med en anden, er faktisk kun en lille del af vores kommunikation, kun 7% er din egentlige kommunikation, altså de ord der kommer ud af din mund når du taler.

  Det næst vigtigste er din tonalitet, hvilket vil sige det tryk du lægger på ordene når du udtaler dem. Tonelejet har ret stor betydning, da det står for 38% af vores kommunikation, og hvis der er en uddannelse der lærer dig at styre dit toneleje, og benytte det til at opnå bestemte resultater af din kommunikation, så er det uddannelsen til hypnotisør som jeg også selv har gået i gennem.

  Det der betyder mest for effektiv og præcis kommunikation er dog rent faktisk dit kropssprog, der står for de sidste 55% af vores kommunikation. Eller sådan lærer man det i hvert fald langt de fleste steder. Jeg tror dog der er endnu en faktor at tage hensyn til, og som nedbringer betydningen af kropssproget en smule, og det er kommunikation hvor man ikke kan se hinanden, her er der ikke mulighed for at benytte kropssproget, og derfor er forholdet imellem de enkelte dele af din kommunikation ændret dramatisk.
  Dog oplever jeg ikke at kropssprogets betydning er fuldkommen elimineret, for jeg ved af erfaring at man lyder mere positiv og dynamisk selv i en telefon, hvis man står eller går let rundt under samtalen.

  Så selvom du ikke kan ses af modtageren, betyder dit kropssprog altså stadig noget, og du gør klogt i ikke at totalt udelukke det som en vigtig del af din kommunikation, hvad enten du arbejder med hypnose, coaching eller noget helt tredie.

  Emner: Hypnose/SelvHypnose | No Comments »

  Kranio sakral terapi

  Skrevet Af Janno

  Kranio sakral terapi har sine rødder i en manuel – medicinsk metode, der er kendetegnes af en rytme, der kan mærkes over hele kroppen, lige som hjertets og åndedrættets. Denne rytme kaldes for den Kranio Sakrale puls, rytmen har en hastighed på 6-12 gange i minuttet. Hjernevæsken pumpes omkring hjernen og rygmarven – mellem kraniet og korsbenet.
  Kranio Sakral terapi er en dejlig og blid, men yderst dybdegående behandlingsform. Med kranio sakral terapi arbejder behandleren med klientens egen puls. Formålet med kranio sakral terapi er at påvirke kroppen til at helbrede sig selv, så man igen kan vinde kampen over de mange ubehagelige smerter.
  En kranio sakral terapi behandling går ud på, at man med lette og blide tryk primært på kraniet, fjerner ubalancer. Kranio Sakral terapi er en dybdegående terapiform, der går ind og fjerner ubehageligheder såsom spændinger, asymmetri og ubevægelighed.
  Livets åndedræt
  – er kranio sakral pulsens andet navn. Pulsen har fået dette øgenavn, fordi at pulsen er et udtryk for menneskets vitalitet – Med Kraniosakralterapi kan man ændre pulsens rytme og dermed forandre både kroppen og sjælen, så kroppen igen kommer i total balance. Det er behandlerens blide og dybdegående tryk, der kan få kroppen til selv at rette op på de ubalancer, der kan være opstået af forskellige årsager, f. eks efter et slag, stød, chok og lignende. Behandleren løsner, med sine fantastiske evner og berøringer op for de spændinger og blokeringer, som klienter mistrives med – dette vil oftest bringe klienten ind i en dyb, afslappende og nærmest meditativ søvn. Efter endt behandling vil klienten tit opleve reaktioner på, at kroppen renser ud og slipper sine problemer, dette kan mærkes ved forbigående træthed og lignende. Når kroppen er parat vil den give slip på de ubevidste traumer, der har plaget klienten og kroppen samt sjælen kan igen forenes.
  Bindevævsmassage
  Bindevævsmassage er en form for neuralterapi, ligesom fodzoneterapi hører den ind under reflekszoneterapierne, hvilket vil sige, at den har effekt på det autonome nervesystem. Effekten kommer ved specielle træk og strøj, disse kaldes også de terapeutiske træk.
  Alternative behandlere bruger bindevævsmassage til at opretholde eller genoprette harmonien og balancen i kroppen og nervesystemet.
  Alternative behandlere kan med bindevævsmassage, kranio sakral terapi og andre former for alternativ behandling hjælpe dig med at genoprette og vedligeholde kroppens og sindets indre ro og balance. Der er ingen grund til at gå rundt og have det dårligt og opleve en forringet livskvalitet, når der findes en masse professionel hjælp at hente.
  Lider du af stress, hovedpine, migræne, piskesmæld, svimmelhed, kæbespændinger og lignede – Kranio sakral terapi kan være den rigtige løsning for dig!

  Emner: Hypnose/SelvHypnose | No Comments »

  Nikotinplaster

  Skrevet Af Janno

  Nikotinplaster – Hvad er det?

  Nikotinplaster fra f.eks. nicotinell og nicorette, er et plaster, der frigiver små doser af nikotin, hvilket skulle gøre det nemmere at skodde smøgerne og blive ikke ryger.
  Der er ofte to ting, der gør det rigtig svært at gå igennem et rygestop – For det første har du vænnet din krop til nikotinen og alle de andre farlige stoffer og gifte, som der er i cigaretterne, hvilket gør, at du med stor sandsynlighed vil opleve en del generende abstinenser i forbindelse med et rygestop. For det andet har du også vænnet dig mentalt til, at du er rygere – Cigaretterne er blevet en fast og uundværlig del af dit liv og din hverdag. Mange forbinder f. eks. Cigaretterne med noget socialt og kan derfor have meget svært ved at stoppe, da de så føler, at de ikke længere er en del af fællesskabet.
  Det er det første problem, nemlig afhængigheden af nikotinen, som et nikotinplaster kan være løsningen på.
  Et nikotinplaster virker således, at det afgiver en vis mængde nikotin til kroppen, så du på den måde får den nikotin, du har vænnet din krop til. Den nikotin som dit nikotinplaster afgiver, sørger for, at du får den nikotin som du har brug for – På den måde mindskes abstinenserne, eller du slipper helt for dem.

  Nikotinplaster – Er det skadeligt?

  Vi ved det alle sammen godt – Nikotin er usundt og ikke godt for nogle, men når det så er sagt, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at nikotinplastre og nikotintyggegummi i høj grad er ”sundere” og bedre for dig, end cigaretterne er.  Godt nok indtager du stadig nikotin, men du belaster ikke længere din krop og dit helbred med de ca. 200 andre giftstoffer, som findes i cigaretterne. Med et nikotinplaster udsætter du heller ikke dine lunger for alt den farlige røg, der langsomt, men stensikkert vil nedbryde dine lunger.
  Èn dag skal du også lægge plasteret og tyggegummiet på hylden
  Hvis du vælger at begynde med nikotinplastre og lignende, skal du være klar over, at det selvfølgelig er sundest at stoppe med at ryge uden brug af nikotinsubstanser – Det kan være rigtig svært og derfor er det en rigtig god løsning at lade et nikotinplaster hjælpe en på rette vej. Dog skal du helst droppe plastrene igen efter tre måneder, så du kan fortsætte dit liv helt uden nikotin. Det er ikke alle, der er klar til at smide plasteret efter de tre måneder. For dem er det en god løsning at nedtrappe forbruget i den fart, der matcher ens behov og temperament bedst. Det er ikke tiden, men det, at du for alvor siger farvel til cigaretterne og nikotinen, der er det vigtigste i denne proces.
  En rigtig god idé, hvis du ønsker at stoppe med at ryge er, at du kontakter din læge. De råd og den erfaring, som han/hun besidder, er måske guld værd for dig.
  Nikotin er sundhedsskadeligt, men nikotinplaster – og tyggegummi er et sundere alternativ til røgen og smøgen!

  Måske du ikke mener at et nikotinprodukt er den rette løsning for dig, og i det tilfælde kan du kaste et blik på min side om bogen endelig ikke ryger som er en af de, hvis ikke den populæreste rygestop bog.

  Emner: Hypnose/SelvHypnose, Rygestop artikler | 1 Comment »

  Stress forebyggelse

  Skrevet Af Janno

  Er din hverdag tung og svær at komme igennem – Har du alt for meget at se til og føler du alligevel ikke, at du laver dagens gode gerning? Er humøret dårligt og nerverne altid lige på kanten? Hvis du går og føler dig stresset, ja så er du det garanteret også. Men heldigvis er det ikke alle former for stress, der er skadelige.

  Opdager du din stress i tide, så er stress forebyggelse meget mulig. Positiv stress er helt okay og meget almindeligt – det er først, når du i en længere periode har følt et stort og uoverskueligt pres, at din stress kan gå hen og blive skadelig, både for dig og dine nærmeste. For at undgå den skadelig del af stressen er det en rigtig god idé at søge hjælp og rådgivning omkring stress forebyggelse.

  Er du godt rustet indenfor stress forebyggelse og stresshåndtering, så er du et langt og godt skridt foran stressen.

  Stress forebyggelse – fordi stress kan være altødelæggende

  At være stresset kan have alvorlige konsekvenser og kan medføre andre lidelse, typisk psykiske f.eks. angst og depressioner. Er du først gået hen og blevet alvorligt stresset, er det nødvendigt med professionel hjælp for, at du kan komme videre. Med den rette hjælp kan du igen vende tilbage til dit balancerende og harmoniske liv, du får livsglæden og følelsen af lykke tilbage.

  Mange tror, at de sagtens kan klare deres stress på egen hånd – og det er der bestemt også nogle, der kan. Hos din læge kan du få mange gode råd til stress forebyggelse og lære, hvordan du mest hensigtsmæssigt håndterer stressede situationer – Så tag en snak med din læge og bliv én af dem, der godt kan klare presset.

  Har du allerede udviklet stress i en sådan grad, at den forhindrer dig i at leve dit liv på normalvis, så er det nok lidt for sent med stress forebyggelse og du skal i stedet søge professionel hjælp hurtigst muligt. Jo før, jo bedre – så er sandsynligheden for, at du udvikler en psykisk lidelse mindre og chancen for at vende tilbage til det gode liv meget større.

  Stress symptomer

  Der findes en del symptomer på stress og de kan inddeles i tre grupper efter, hvor alvorlige de er. Det er ved de mildeste symptomer, at forebyggelse af stress stadig er mulig. På internettet, eller hos din læge kan du få meget mere at vide omkring stress og symptomerne derpå. Du kan også få meget mere information om, hvordan du forebygger stress, eller helt afhjælper den.
  Stress forebyggelse – Vær opmærksom på dig selv, din krop og dine følelser!

  Emner: Sundhed | 3 Comments »

  Rygestopkursus

  Skrevet Af Janno

  Rygestopkursus – Hvad er det?

  Har du lysten og viljen til at stoppe med at ryge, men mangler du nogle at gøre det med? På et rygestopkursus møder du andre, der har den samme drøm som dig, nemlig at stoppe med at ryge. Rygestopkurser er et super fantastisk tilbud til folk, der ønsker at skodde smøgerne, men som gerne vil gøre det i fællesskab med andre. Rygestopkursus tilbydes af de fleste kommuner i landet – Så går du med et håb om at blive røgfri, så kontakt din kommune og hør mere om, hvordan et rygestopkursus kan hjælpe dig. Husk at få en rygestop bog med på vejen.

  Rygestopkursus – Få et sundere liv

  Et rygestopkursus giver dig nogle rigtige vigtige værktøjer, der har til formål at gøre det nemmere for dig at stoppe med at ryge – så du kan leve et sundere liv, sammen med dem du holder af. Et rygestopkursus lærer dig typisk også, hvordan du holder vægten og stadig kan fortsætte med at være røgfri.

  Typisk er der 8-15 deltagere på et rygestopkursus. Kurset styres af en specieluddannet rygestoprådgiver. Typisk varer et rygestopkursus halvanden måned, hvor der er placeret 5 møder a to timers varighed.
  De første to møder går ofte ud på, at man i fællesskab forbereder selve rygestoppet, derefter handler de sidste tre møder om at fastholde rygestoppet.

  Fællesskab og rygeafvænning

  Det mest fantastiske, udover, at sandsynligheden for, at du bliver røgfri er meget stor, ved et rygestopkursus er, at man i fællesskab med andre, der har det på samme måde som en selv, går igennem hele den proces, det er at blive røgfri. Sammen deler I jeres erfaringer og I støtter hinanden til et nemmere rygestop.

  Møderne

  Det første møde går primært ud på at finde motivation til at kvitte tobakken. Sammen taler I om jeres erfaringer omkring rygning, jeres rygevaner og fordelene og ulemperne ved at ryge. Det er typisk på det første møde, at I aftaler en fast dato for jeres fælles rygestop, oftest ligger denne dato mellem anden og tredje møde – Du stopper altså ikke med at ryge før midt i kurset.
  På det andet møde forbereder I jer på rygestoppet og de første dage efter – Her kan der nemlig forekomme ubehagelige situationer i form af abstinenser og lysten til at falde tilbage til den dårlige vane. På dette møde tages nikotinprodukter også op – Hvem ønsker og har behov for at benytte sig af disse og, hvilket passer dig bedst?
  Det tredje møde er oftest også det første møde efter jeres reelle rygestop. På dette møde hjælper og støtter I hinanden i de udfordringer der er, når man er stoppet med at ryge.
  På det fjerde møde lærer I, hvordan I via fysisk aktiviteter og motion kan hjælpe jer selv med at bevare rygestoppet. Det er også til dette møde, at faktorer som stress og humørsvinger kommer på programmet. Mange oplever, at de efter et rygestop har tendens til stress og humørsvingninger, hvilket kan føre til et tilbagefald. Derfor skal I lære, hvordan I håndterer disse situationer.
  Det femte og sidste møde fokuserer på, hvordan I på længere sigt kan vedligeholde jeres rygestop og, hvordan I undgår at tage alt for meget på i vægt.
  Få hjælp til et sundt og succesfuldt rygestop via et rygestopkursus!

  Emner: Rygestop artikler | No Comments »

  Positiv stress, ja det findes, men…

  Skrevet Af Janno

  Man kan godt skelne mellem positiv stress, negativ stress og posttraumatisk stress, i og med, at den/de følelser man oplever i forbindelse med stress enten kan være positiv eller negativ. Men det er til gengæld ikke rigtigt, når folk siger, at positiv stress ikke er skadeligt.

  Hvis man over en længere periode udsættes for positiv stress kan man blive alvorligt syg. Lige som ved negativ stress fyldes kroppen med en masse stresshormoner og stress symptomer, når man udsættes for positiv stress. Kroppen kan altså ikke holde til positiv stress, hvis det fortsætter over en længere periode.

  Datidens positiv stress

  Dengang vi levede som jægere og boede i jordhuler var positiv stress vigtigt og en måde at overleve på. Når datidens mennesker skulle jage for at overleve satte stressen ind, adrenalinen pumpede ud i kroppen, musklerne blev spændte, stresshormonerne fyldte kroppen og man var klar til enten at flygte eller kæmpe, alt efter, hvilken situation man stod i. Stress var altså en overlevelsesfaktor, hvis ikke vi havde været bygget til at stresse, havde generationen ikke overlevet.

  Nutidens positive stress

  Positiv stress er okay så længe, at det kun står på i et øjeblik – Det øjeblik, hvor det handler om kamp og/eller nydelse. Positiv stress er okay så længe, at du bagefter kan slappe fuldstændigt af, både fysisk og psykisk.
  Men desværre er det ikke altid sådan det hænger sammen i vores fortravlede hverdag.

  Hvis du konstant er udsat for positiv stress opstår problemerne og faren for at blive alvorlig syg – Din krop er nemlig ikke bygget til at holde til denne konstante stress, fordi den dermed er i konstant alarmberedskab. Der bliver hele tiden frigivet en masse stresshormoner i din krop, som med tiden nedslider og ødelægger dig og din krop.

  Fra positiv stress til arbejdsrelateret stress

  Positiv stress starter meget tit på arbejdspladsen. Du bliver stillet en masse opgaver og tiden er knap, men du har forventninger til dig selv og andre har forventninger til, at du får gjort arbejdet godt. Forventninger, som du ønsker at leve op til. Du knokler for at få arbejdet gjort, selvfølgelig skal det være til UG. Du arbejder på jobbet, derhjemme, ved spisebordet, i bilen og i sengen, men du trives med det. Indtil videre i hvert fald. Men pludselig har du over en længere periode udsat dig, din psyke og din krop for et ualmindeligt stort pres. Du bukker under for dit forhøjet stressniveau –

  Arbejdsrelateret stress er nu en del af dig. Det påvirker dig, dit sind, dit liv og dine nærmeste.
  Hvad skal du gøre, hvis stressen har taget styringen? Noget skal du i hvert fald gøre, ellers kan konsekvenserne være mange og alvorlige. Søg hjælp og rådgivning hos din egen læge, eller kontakt en praktiserende psykolog.

  Har du tendens til at udvikle positiv stress, så vær opmærksom på dig selv, dit humør og din krop. Sørger du for at lytte til din krop, har du også større chancer for at forebygge stressrelaterede sygdomme!

  Emner: Personlig Udvikling | No Comments »

  Positiv tænkning – Kom dit negative tankemønster til livs

  Skrevet Af Janno

  Opnå et mere harmonisk og lykkeligt liv via positiv tænkning. Rigtig mange mennesker har tendens til at tænke negativt, hver dag, hver time, hvert minut, ja hele vejen igennem deres liv. Der kan være mange årsager til, at folk får en konstant negativt tankemønster. Nogle har måske oplevet meget svigt, mange skuffelser og andre har været vant til altid at have negative personer omkring sig, hvis negativitet er smittende.

  At tænke negativt ligger også i vores gener, havde vi ikke for flere tusinde år siden været fundamentalt negative, havde vi heller ikke eksisteret den dag i dag. Negativitet behøves altså ikke altid at være negativt, i nogle situationer kan det være med til at redde vores eksistens. Men dagligdagens små og store negative tanker om den sure chef, kollegaerne, familien og sig selv nytter ingen ting og bringer på ingen måde fremdrift, succes og lykke med sig.

  Positiv tænkning – en smutvej til forøget livskvalitet

  Positiv tænkning derimod er vejen frem, men det kræver øvelse, tålmodighed, vilje og træning. Positiv tænkning er ikke en del af vores arvemasse, derfor kræver det indlæring.

  Negativ tænkning dræner dig for energi og forhindrer dig i mange ting og gøremål. Mange sidder hjemme i dagligstuen og frygter terror så meget, at de ikke længere tør at gå ud efter mørkets frembrud, selvom de aldrig har oplevet terror. Andre holder sig til ferie i Danmark, men drømmer egentlig hvert eneste år om at komme langt, langt væk, men de er bange for at flyve, de frygter en fly katastrofe, på trods af, at de aldrig har oplevet én, eller kender nogle, der har. Situationer som disse er igen præget af en negativ tankegang, hvis man derimod træner sig selv i positiv tænkning, kunne det meget vel tænkes, at man pludselig tør meget mere – kampen om overlevelse ligger så utrolig dybt i os, at den kan være svær at ”slippe”. Positiv tænkning er vejen frem, hvis du ønsker et gladere, lykkeligere og mere indholdsrigt liv.

  Positiv tænkning – Du dømmer dig selv og dine omgivelser alt for hårdt

  Har du nogensinde taget dig selv i at tænke, at du ikke fortjener din succes? Du har ikke gjort dit fortjent til noget? Du er tyk, du spiser for usundt og dyrker alt for lidt motion? Dit hår er kommunefarvet, hvorfor er det ikke blondt? Du har de forkerte venner? Dit arbejde er kedeligt, din boss er en arrogant nar og buschaufføren lugter (på trods af, at han hver morgen smiler venligt til dig og ønsker dig en dejlig dag)? Ja, mon ikke, at du ind i mellem, måske ligefrem ofte tænker negativt om dig selv og dine omgivelser – Men hvad får du egentlig ud af dette negative tankemønster, udover en dårlig dag fyldt med bekymringer, sure miner og et lavt selvværd? Ikke ret meget, vel?

  Kunne du, som i et led i den personlige udvikling, tænke dig at vende de negative tanker til positive? – Positiv psykologi handler om at optimere den menneskelige trivsel og præstation.

  Træn dig selv i positiv tænkning, hver dag og oplev, hvordan verdenen pludselig ser meget lysere og bedre ud.

  Emner: Personlig Udvikling | No Comments »

  « Forrige Indlæg Næste Indlæg »