• '; } else { echo ' '; } ?>
 • « | Home | »

  Hvad er Adfærdsterapi

  Af Janno d.23/08/2012

  Adfærdsterapiens udgangspunkt

  Adfærdsterapien tager altid udgangspunkt i patientens her og nu situation. Herved søger psykologen at forstå og behandle eventuelle menneskelige problemer. Adfærdsterapien er en indlæringsteoretisk måde at se psykiske forhold på. Det indlæringsteoretiske kaldes også for det kognitive. Det er altså de kognitive mønstre, som de fleste adfærdsterapeuter tager udgangspunkt i, når de starter behandling af en patient.

  Adfærdsterapeuten forstår og analyserer en given persons (uhensigtsmæssige) adfærd ud fra vedkommendes nulevende livssituation. Dette står i modsætning til den mere traditionelle psykoanalyse som Freud udviklede. Her søger terapeuten tilbage til patientens barndom for at analysere og forstå vedkommendes nuværende situation. Adfærdsterapeuter mener at årsagen, eller årsagerne til menneskers handlinger og adfærd hovedsageligt skal findes i deres nulevende situation.

  Går man til en adfærdsterapeut vil man derfor ikke opleve lange seancer hvor man går tilbage til fortrængte og bevidste barndomsoplevelser, men en grundig analyse af ens nuværende livssituation.

  Adfærdsterapeutisk tilnærmelse – en kort oversigt over et traditionelt forløb

  Når en patient kommer til en adfærdsterapeut med et givent problem, vil terapeuten som regel starte med at afgrænse adfærden, kortlægge hvilke handlinger der er karakteristiske for den afvigende adfærd – hvad er det eksempelvis Per gør når han bliver aggressiv, angst etc.

  Efterfølgende vil terapeuten analysere den sammenhæng som adfærden forekommer i – og herved finde frem til om situationen som adfærden opstår i, har noget at gøre med selve handlingen. Under en terapeut uddannelse lærer adfærdsterapeuten at analysere sig frem til årsagen, for derved lettere at kunne identificere problemet.

  Her efter ser terapeuten på de konsekvenser adfærden har, dette både for patienten og for de mennesker der omgås patienten. Hos patienten ser terapeuten især på hvilke tanker vedkommende gør sig om det der sker.

  Ovenstående er de hovedemner som en adfærdsterapeut analyserer ved en patient. Der er en række yderligere forhold der også spiller ind på selve analysen, her i blandt de organiske forhold, om patienten og dens handlinger kan have en organisk årsag, eksempelvis en manglende evne til at organisere sanseindtryk. Terapeuten ser også på patientens indlæringshistorie – om dens handlinger kan skyldes at patienten har lært at reagerer således, og ikke kender til andre muligheder.

  Rammebetingelser er også et forhold adfærdsterapeuten tager til efterretning, hvordan er patientens boligforhold, økonomi, forhold til familie etc.
  Adfærdsterapi bruges til mange forskellige former for behandlinger, her i blandt kan nævnes alkoholmisbrug, samlivsproblemer, misbrug af stoffer, angstanfald, tvangstanker, behandling af spiseforstyrrelser med mere.

  Det karakteristiske ved adfærdsterapi er at behandleren tager udgangspunkt i patientens her og nu situation, den nulevende livssituation. Adfærdsterapien er altså en behandlingsform der har fokus på ændring af tankemønstre, livsførelse, dårlige vaner samt afvigende adfærd.

  Emner: Personlig Udvikling | 2 Comments »

  Kommentarer

  2 kommentarer til “Hvad er Adfærdsterapi”

  1. Henning Madsen Says:
   marts 16th, 2013 at 10:37 pm

   Jeg har overvejet at prøve hypnose for min ladhed, jeg gider ikke at stå op om morgenen, selv om jeg er vågen. Tænker hvis man kunne blive hypnotiseret til at tro sengen hader én om morgenen at det ville hjælpe, vil det?

  2. Janno Says:
   marts 17th, 2013 at 4:13 am

   Hej Henning

   Nu synes jeg hade er et ret stærkt ord, og det vil nok være både lettere og rarere for dig hvis du fik følelsen af at det var en ny vidunderlig frisk og vitaminkvidrende dag der ventede, og at du havde så meget energi at du er nødt til at springe ud af sengen og komme igang med din dag… Hvis du forstår…

   Bortset fra det, så kunne det måske være en ide at du læser med på min anden hjemmeside http://www.janno.dk, hvor jeg har denne lidt lange artikel, om netop det emne.
   På den måde håber jeg at du kan klare det uden hjælp, og kan du, vil det i sidste ende føles meget bedre…